Is een fusie-effectrapportage verplicht als de fusieaanvraag niet naar de minister wordt gestuurd of de fusie niet hoeft te worden getoetst?

Ja, de fusie-effectrapportage (FER) geldt voor alle fusies en zal ook opgemaakt moeten worden als geen goedkeuring van de minister is vereist. In dat geval moet u de FER aan de MR ter goedkeuring voorleggen en niet naar de minister sturen.

Instemming MR

Volgens artikel 10h van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft het schoolbestuur bij een fusie de instemming van de MR nodig. Die instemming moet ook betrekking hebben op de fusie-effectrapportage.

Advies gemeente(n)

Als gevolg van de verplichting om bij elke fusie een FER op te stellen, moet er ook altijd een advies zijn van de betrokken gemeenten. Twijfelt u eraan welke gemeente u dient te benaderen voor een advies? Leg uw vraag dan voor aan het secretariaat van de CFTO.