Ons schoolbestuur wil fuseren met een bestaand samenwerkingsbestuur. Moeten we in dit geval ook aantonen dat een of meer van onze scholen binnen een termijn van zes jaar met opheffing wordt/worden bedreigd?

Nee, voor de uitbreiding van een reeds bestaand samenwerkingsbestuur geldt sinds het najaar van 2015 dat dit getoetst wordt volgens de reguliere fusietoets.

Meer informatie hierover leest u in de Brief van de staatssecretaris van OCW van november 2015.