Wat gebeurt er met een aanvraag die niet compleet is?

U ontvangt bericht van DUO met het verzoek de aanvraag te completeren. Gedurende de tijd die u nodig hebt om de aanvraag aan te vullen, wordt de beslistermijn voor de minister opgeschort. De CFTO neemt de aanvraag pas in behandeling wanneer deze compleet is.