Wat is de termijn waarin de CFTO advies uitbrengt?

De termijn waarbinnen de CFTO de minister een uitspraak moet doen over een fusieaanvraag, bedraagt in beginsel 13 weken. Deze termijn kan met 13 weken worden verlengd.

Houd er rekening mee dat de CFTO alleen complete fusieaanvragen in behandeling kan nemen. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek van DUO om de ontbrekende gegevens na te sturen. Gedurende de tijd die u nodig hebt om de aanvraag aan te vullen, wordt de termijn waarbinnen de minister moet beslissen over uw aanvraag, opgeschort.

Uiteraard streeft de commissie ernaar zo snel mogelijk een advies aan de minister uit te brengen. Complexere zaken kunnen meer tijd vergen om de zaak te onderzoeken. In die gevallen is vaak meer inhoudelijke informatie nodig om een goed onderbouwd advies te kunnen uitbrengen. In zulke gevallen zal de commissie ook een hoorzitting organiseren om een beter beeld van de zaak te krijgen.