Wat is een intersectorale fusie en welke criteria gelden daarvoor?

Een intersectorale fusie is een fusie tussen rechtspersonen of instellingen uit verschillende onderwijssectoren. Intersectorale fusies zijn altijd toetsplichtig.

Bij intersectorale fusies toetst de CFTO de fusieaanvraag aan de criteria die gelden voor beide sectoren. Zie voor meer informatie intersectorale fusies.