Welke gegevens moet de fusieaanvraag bevatten?

Een volledige aanvraag omvat:

-      het ingevulde aanvraagformulier;

-      een volledig ingevulde fusie-effectrapportage;

-      een verklaring van de medezeggenschapsraad/uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer;

-      het advies van het college van B&W over de fusie.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Kijk voor meer informatie onder fusietoets.